Dnes má svátek Alexandra 
  
 
O školce
Výchova
Co jsme zažili
Aktuálně
Akce MŠ
Nadstandard
Kontakty
Jídelníček
Fotogalerie
Zaměstnanci
Dokumenty
Projekty
00444421

www.lunatour.cz
www.ucetnictvi-senkova.cz


    Co jsme zažili

 

PROSINEC 2017

Týden od 4. do 8. 12.

Náš andělsko – Mikulášsko – čertovský týden začal v pondělí, kdy jsme si zapálili další svíčku na adventním věnci. Povídali jsme si o tradicích, které souvisejí s tímto obdobím, učili jsme se v příbězích a pohádkách rozlišovat dobro a zlo. Hlavní pozornost ale směřovala na čtvrtek. Ten den se školka proměnila na nebe a do školky nepřišly děti ani paní učitelky, ale přiletěli do ní andílci…ten den se totiž konala andělská školka – děti plnily andělské úkoly, snědly si andělskou svačinku a zatančily si pěkně polehoučku – tak, jak to dělají andělé. Odpoledne jsme pro naše blízké připravili pásmo básniček a písniček v andělském duchu a po vystoupení nás přišli obdarovat balíčkem Mikuláš s čety a andělem.

Týden od 11. do 15. 12.

Vánoce se blíží, a protože Ježíšek chodí do školky vždy trochu dříve než domů, i my jsme byli zvědaví, zda nás tento týden náhodou nenavštíví… A opravdu přišel – v úterý jsme ve třídě měli od Ježíška ozdobený stromeček a pod ním spoustu dárečků – hračky, knížky, stavebnice… z nabídky si vybral každý. Připomněli jsme si i některé vánoční tradice a zvyky a v praxi jsme si je vyzkoušeli. K svačince bylo cukrovíčko – nejen to, které upekly maminky, ale i naše, které jsme zvládli upéct v pondělí. Odpoledne jsme si spolu s rodiči vyrobili na dílně vánoční dekorace, poseděli u cukroví a všem jsme ukázali letošní nadílku. Ve čtvrtek jsme vyjeli na vánoční výlet na zámek Potštejn. Stali jsme se na chvíli součástí vánočního příběhu a společně s dalšími jsme doputovali až do Betléma k Ježíškovi. Děti se přirozenou formou seznámily s legendou o narození Ježíška, kromě toho jsme se občerstvili v zámecké cukrárně a prohlédli jsme si krásnou výstavu betlémů.

Týden od 18. do 22. 12.

V tomto vánočním týdnu jsme se věnovali převážně hraní s novými hračkami. Celou školkou se linuly koledy a vůně vánoc. Všichni jsme se těšili na vánoční nadílku doma a na to, až se ve zdraví sejdeme znovu v novém roce 2018.

LISTOPAD 2017

Týden od 30. 10. do 3. 11.

První listopadový týden jsme věnovali tématu počasí. S podzimem přicházejí deště a plískanice, nouze nebývá ani o vítr. O tom všem jsme si nejen povídali, ale naučili jsme se i básničku a písničku o větru. Děti si vyrobily deštníky, zahrály si na vítr a tím procvičily svůj dech, pojmenovávaly barvy duhy a počasí ztvárnily i pomocí hudebních nástrojů. Týden jsme si zpestřili v úterý loutkovou pohádkou „O drakovi, co neuměl říkat R“, kterou nám přijel zahrát loutkoherec pan Peřina.

Týden od 6. do 10. 11.

 11. 11. oslavil svůj svátek Martin, proto jsme svatému Martinovi věnovali tento týden. Děti se seznámily s legendou o Martinovi, Martina i s koněm jsme si namalovali a upekli jsme si i svatomartinské rohlíčky. Ze školky stále zněla píseň „Už Martin na bílém koni,…“. Svatomartinskou husu nám sice paní kuchařka neupekla, zato ale ve čtvrtek přijel pan včelař a popovídal si s dětmi o životě včel, o jejich užitku a o všem, co se včelami souvisí. Toto povídání se odehrálo v rámci projektu „Medová snídaně“, který zaštítilo Ministerstvo zemědělství. Součástí bylo i občerstvení – chleba s českým máslem a medem a pravá česká jablka. Všem moc chutnalo a povídání se také moc líbilo. A aby toho na čtvrtek nebylo málo, sešli jsme se ještě odpoledne s rodiči na podzimním vyrábění, po kterém následoval lampionový průvod, na jehož konci nás čekalo překvapení – čokoládové svatomartinské dukáty.

Týden od 13. do 17. 11.

Protože jsme na tento týden měli naplánovaný výlet na výstavu vláčků, rozhodli jsme se pro téma doprava. Povídali jsme si o dopravních prostředcích, seznámili jsme se s některými dopravními značkami a jejich významem (značky jsme hledali i při vycházkách), rozdělovali jsme si dopravní prostředky podle místa pohybu a vyrobili jsme si vláček. Na výstavu do Hradce Králové jsme se vydali ve středu – autobus nás dovezl do Hořic a odtud jsme pokračovali vlakem. Po prohlídce modelů jsme si prohlédli i hradecké nádraží a čas do odjezdu vlaku jsme strávili v Auparku  v dětském koutku.

Týden od 20. do 24. 11.

Zima nám za chvíli zaklepe na dveře a na zimu se musí nachystat i zvířátka. A jak se chystají, o tom jsme se dozvěděli prostřednictvím knížek a příběhů o zvířátkách a ptáčcích. Zvířátka jsme si také namalovali a naučili se o nich básničku a písničku.

Týden od 27. 11. do 1. 12.

V tomto prvním adventním týdnu jsme se začali chystat ne návštěvu čerta, Mikuláše a anděla. Protože nás bude čekat vystoupení pro rodiče, učili jsme se básničky, písničky a tanečky, které svým blízkým předvedeme. Školku jsme si také celou vyzdobili pěkně po „čertovsku a Mikulášsku“.

ŘÍJEN 2017

Týden od 2. do 6. 10.

Týden jsme věnovali exotickým zvířatům, protože jsme měli na úterý naplánovaný výlet do ZOO ve Dvoře Králové (společně s MŠ Stračov). Počasí nám však nepřálo, na celý den hlásili déšť a tak jsme se rozhodli změnit cíl výletu. Navštívili jsme obří akvárium v Hradci Králové, kde jsme si prohlédli různé druhy ryb. Největší zážitek měly děti z podvodního tunelu – ryby pluly nad námi a my je mohli pozorovat ze všech stran. Po návštěvě akvária jsme se vypravili do přírodovědného centra při ZŠ Bezručova. Viděli jsme mnoho druhů zvířat – papouška, ještěrky, hady, želvy, myši… Některá z nich jsme si mohli i pohladit a vyfotit se s nimi. A aby toho nebylo málo, v pondělí jsme ve školce přivítali loutkové divadlo s pohádkou, Jak si dráček našel kamarády.

Týden od 9. do 13. 10.

 Věnovali jsme se tématu podzim v lese. Hned v pondělí jsme se vypravili na delší procházku, která měla cíl právě v lese – i malé děti cestu bez problémů zvládly. Les nabízí spoustu možností k různým činnostem - děti stavěly domečky, sbíraly listy a navlékaly je na sebe, hrály si s přírodninami… Učili jsme se o lese básničky a písničky, četli pohádky s tímto tématem. Školku jsme si vyzdobili našimi výtvory, které mají nějakou souvislost s lesem.

Týden od 16. do 20. 10.

Z lesa jsme se přesunuli na pole – téma týdne znělo podzim na poli. V pondělí jsme zhlédli pohádku „Kubův bolavý zoubek“ a od úterka jsme každý tvořili – využili jme k tomu polní plodiny - brambory (bramborová tiskátka, ježečci z brambor…) a kukuřici, ale nezapomněli jsme ani na tradiční výtvarné materiály - modelínu, pastelky a barvy… Ježečci využili různé materiály i k dalším činnostem, např. k počítání. Děti také hodně bavilo stavění obrázků z kaštanů.  

Týden od 23. do 27. 10.

Provázelo nás téma o strašidlech. Vyráběli jsme strašidýlka, malovali a vyřezávali dýně, učili jsme se strašidelné písničky a trošku se báli při strašidelných pohádkách. Ve středu jsme si zahráli ne na strašidýlka, ale na opraváře aut. Navštívili jsme servis automobilů Volvo a Renault, kam nás pozvali rodiče Kryštůfka Hrona (oba tu pracují). Prohlédli jsme si dílnu, starší děti se na chvíli staly opraváři aut. Mladší děti si servis prohlédli a byla pro ně připravena pohádka o autech. A taky jsme se všichni svezli po areálu opravdovým velikánským kamionem!!! Exkurze se nám moc líbila a děkujeme Hronovým za organizaci.

ZÁŘÍ 2017

Týden od 4. do 8. 9.

První týden ve školce jsme seznamovali s novými kamarády, kteří začali nově chodit do školky.  Také jsme se seznámili se skřítkem Matýskem, který nás bude celým školním rokem provázet. Zavzpomínali jsme také na prázdniny – děti vyprávěly o tom, která místa navštívily a co vše zažili. Školku zdobí první dětská výtvarná dílka a noví kamarádi si celkem rychle zvykají na nové prostředí i kamarády.

Týden od 11. do 15. 9.

V tomto týdnu jsme si společně vytvořili pravidla chování v naší školce. Už víme, co se ve školce smí a nesmí dělat a že je potřeba tato pravidla dodržovat. Povídali jsme si o tom, kde bydlíme, s kým bydlíme a kam chodíme do školky. Chystali jsme se na sobotu 16. 9., kdy jsme společně s veřejností oslavili 40 let od otevření naší mateřské školy. I když nám počasí moc nepřálo, vše se nakonec vydařilo. Po úvodním slovu paní ředitelky a pana starosty zavzpomínala na dobu otevření MŠ první ředitelka paní Helena Krejčová. Potom vystoupily děti z naší MŠ – představení „Kominíci“ zvládly i v malém počtu na výbornou. Po dětech přišel na řadu kouzelník – ten k velké radosti zapojil do kouzlení i děti. Lidové tradice a zvyky nám připomněl folklorní soubor Červánek z Hradce Králové, kde tančí a zpívají i dva naši školkoví absolventi – Bára Červenková a Toník Horák. Na závěr zájemci zhlédli divadelní představení „Krakonošova houbovka“ v podání hereček z divadla Úsměv. Celé odpoledne byl k dispozici skákací hrad a všichni návštěvníci měli po celou dobu k dispozici nápoje i bohaté občerstvení. Celá akce měla pozitivní ohlasy a všem, kteří se na ní podíleli, patří velký dík.

Týden od 18. do 22. 9.

Navázali jsme na minulý týden a povídali jsme si o školce a kamarádech. Kamarády jsme si i nakreslili a naučili se o nich básničku. Nezapomněli jsme ani na zpívání, modelování a Ježečci začali pracovat s interaktivní tabulí. Hráli jsme si venku na zahradě, kde máme nový altán a také se vypravili na procházku po Petrovicích a okolí. V pátek proběhla první hodiny plavání.

Týden od 25. do 27. 9.

Tento týden se díky státnímu svátku a pátečnímu uzavření školky zkrátil na tři dny. Protože je hodně dětí nemocných, trávily všechny děti z obou tříd čas pohromadě. Týden se nesl ve znamení ovoce a zeleniny – kromě povídání, malování a zpívání jsme si hráli i na kuchaře a pekaře, což všechny děti moc bavilo. Ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, upekli si ovocnou placku a připravili těsto na bramboráčky. Ty jsme si pak s pomocí paní učitelky usmažili a potom všechno snědli - byla to velká mňamka.L.Bartoš
2010