Dnes má svátek Sabina 
  
 
O školce
Výchova
Co jsme zažili
Aktuálně
Akce MŠ
Nadstandard
Kontakty
Jídelníček
Fotogalerie
Zaměstnanci
Dokumenty
Projekty
00479501

www.lunatour.cz
www.ucetnictvi-senkova.cz


    Výchova

  Od září 2012 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem Pohádkový rok, který byl vytvořen v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V posledních letech jsme při naší výchovně vzdělávací práci zjistili, že děti stále méně znají klasické pohádky. Vzhledem k tomu, že pohádka do života dítěte neodmyslitelně patří, rozhodli jsme se touto cestou seznámit děti nejen s pohádkami a jejich hrdiny, ale i s dalšími věcmi, které jsou součástí našeho každodenního života a které nás obklopují. Při plánování činností vycházíme z oblastí, které jsou uvedeny v RVP PV. Program je rozdělen na deset integrovaných bloků – každý blok tvoří jedna pohádka. Bloky mají různý počet podtémat, kdy všechny činnosti v těchto podtématech spolu navzájem prolínají a tvoří harmonický celek. Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel všechny stránky osobnosti dítěte, vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, přičemž upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání. Celý vzdělávací program je průběžně doplňován, vycházíme z potřeb a přání dětí i rodičů a také se přizpůsobujeme aktuální situaci. Činnosti plánujeme podle teorie mnohočetných inteligencí dle H. Gardnera. Při práci využíváme různé formy vzdělávání - největší prostor má hra a spontánní učení, dále potom praktické a manipulační činnosti, situační, sociální a prožitkové učení, učení se pokusem i didakticky cílená činnost. Naším cílem je spokojené dítě, které bude připraveno na další život ve společnosti a bude se do naší školky vždy rádo vracet.

Integrované bloky:

1. O kohoutkovi a slepičce

2. O veliké řepě

3. O Koblížkovi

4. O pejskovi a kočičce

5. Otesánek

6. O neposlušných kůzlátkách

7. O šípkové růžence

8. O perníkové chaloupce

9. O červené karkulce

10. Hrnečku, vař


L.Bartoš
2010